781 023 040
Dla kogo?

Psychoterapia indywidualna

Dla wszystkich, którzy:

 • Doświadczają kryzysów psychicznych, zaburzeń nerwicowych, lęku, depresji.
 • Cierpią na zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, bezsenność, doświadczają problemów seksualnych.
 • Przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, mają problemy z nawiązywaniem lub podtrzymywaniem bliskich relacji lub relacje te nie przynoszą satysfakcji, a także te które doświadczają kryzysów w związku lub trudnego rozstania, angażują się w tzw. toksyczne relacje.
 • Zmagają się z kryzysem życiowym, np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, przewlekła choroba somatyczna, borykających się ze stratą.
 • Osoby z niską samooceną, nieśmiałe, które chciałyby poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach z innymi.
 • Żyją w rodzinie, w której jest problem alkoholowy lub/i przemoc (osoby współuzależnione, będące w związku z osobą uzależnioną, Dorosłe Dzieci Alkoholików, których doświadczenia z przeszłości ograniczają w prowadzeniu satysfakcjonującego życia).
Dlaczego warto?

Korzyści wynikające z terapii

 • Pozbycie się dręczących objawów jak np. lęk, trudność w panowaniu nad emocjami, depresja;
 • Osiągnięcie większej stabilności emocjonalnej, lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi przeżyciami;
 • Bardziej satysfakcjonujące budowanie relacji z innymi ludźmi;
 • Uświadomienie sobie oraz przepracowanie własnych nieadaptacyjnych mechanizmów funkcjonowania, które nie pozwalają nam żyć adekwatnie i realizować się np. w relacjach z innymi lub zawodowo;
 • Budowanie poczucia wartości opartego na realnych zasobach;
 • Lepsze rozumienie swoich zachowań, emocji i potrzeb – co pozwala na bardziej świadome podejmowanie życiowych decyzji;
 • Rozwój osobowości i podniesienie jakości życia
 • Uzyskanie pomocy w przezwyciężaniu, traumatycznych wspomnień i wszystkiego co „trzyma” i nie pozwala ruszyć do przodu.